Quy trình tầm soát cho nhà trường

Đăng ngày 04/10/2022

Qui trình tầm soát cho nhà trường
Qui trình1

Cách đo chiều cao cho trẻ
Qui trình2

Cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng
Qui trình3

Biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ nam dưới 2 tuổi (WHO)
Qui trình4

Biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ nữ dưới 2 tuổi (WHO)
Qui trình5

Biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ nam từ 2 tới 20 tuổi (CDC)
Qui trình6

Biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ nữ từ 2 tới 20 tuổi (CDC)
Qui trình7